Projekt Apartmány Svinná Publikováno 24. 4. 2018

PROJEKT „APARTMÁNY SVINNÁ“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Cílem jsou investice na diverzifikace činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovsk

ýc brownfields.

 

 

Leave a Comment